Mesures de flexibilitat de les pràctiques empresarials en els ensenyaments de FP:

🔸 Reducció al mínim de les hores de pràctiques obligatòries
🔸 Exempció total o parcial de les pràctiques per l’alumnat d’últim curs de l’àrea sanitària o sociocomunitària que hagi accedit a un contracte de treball sanitari en el context de crisi sanitària
🔸 Es podrà agrupar el mòdul de pràctiques amb el mòdul de projecte
🔸 Es poden substituir les pràctiques per activitats associades a l’entorn laboral
🔸 L’avaluació no requerirà de la figura del tutor d’empresa
🔸 La qualificació de les pràctiques només podrà ser apte o no apte, no es podrà utilitzar per fer la mitjana de l’expedient

🔎 Consulta el document: https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4575.pdf

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *