Carta de l’AMPA a totes les famílies del centre:

L’AMPA de l’Institut Joan Guinjoan, amb el coneixement de la direcció de l’Institut, ha estat treballant en noves opcions per tal de facilitar-vos l’adquisició de llibres pels vostres fills.

Com bé sabeu, en els darrers cursos cada vegada ha resultat més complicat trobar suficients llibres de segona mà per poder fer els intercanvis. A més, la situació actual generada pel covid-19 ha suposat la implantació de mesures que dificulten encara més aquest intercanvi, per aquest motiu hem decidit que aquest any no ho farem.

Durant tot aquest curs 20/21 hem estat estudiant i buscant noves fórmules, que es poguessin implementar i que ja estiguessin sent utilitzades en altres centres.

Ens plau tot seguit enviar-vos informació sobre una modalitat d’adquisició de materials que ofereix l’empresa Iddink.

Iddink et proporciona tots el llibres i material didàctic necessari per començar el curs sense sorpreses, amb llibres nous o de 2a mà (ecobooks).

Actualment treballa amb 306 centres de Catalunya, Balears i Aragó, oferint tot un seguit d’avantatges que creiem poden ser del vostre interès….

Arrenca el curs escolar 2020-2021

Aquest és un curs marcat per les mesures de prevenció aplicades per evitar el risc de contagi i garantir que el centre siguin un espai segur per als joves i professorat.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Riudoms reforçarà la neteja i desinfecció dels espais i farà un acompanyament en la coordinació entre centres educatius i l’ABS Riudoms pel seguiment i compliment dels protocols sanitaris.

Així es preveu la desescalada del confinament en l’àmbit de l’educació:

Fase 0
🔸 Educació mitjançant vies telemàtiques
Sortides d’infants a l’exterior amb limitacions
Fase 1
🔸 Obertura dels centres educatius per a desinfecció, acondicionament, i treball administratiu preparatori per docents
Fase 2
🔸 Obertura de centres d’educació infantil per famílies que acreditin treball presencial sense possibilitat de flexibilització
🔸 Cursos voluntaris per 4t d’ESO, 2n batxillerat i 2n grau mig o superior d’FP amb limitacions d’aforament i distància social
🔸 Obertura de Centres d’Educació Especial amb assistència voluntària
🔸 EBAU-PAU
🔸 Preparació dels programes de reforç dels centres

🏫 La tornada a l’escola es farà al setembre amb mesures de protecció
📆 L’inici i finalització de cada fase dependrà de l’evolució de la crisi sanitària i vindrà autoritzada pel Ministeri de Sanitat

🔎 Consulta tota la informació: https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/280420-enlace-desescalada.aspx

Mesures de flexibilitat de les pràctiques empresarials en els ensenyaments de FP:

🔸 Reducció al mínim de les hores de pràctiques obligatòries
🔸 Exempció total o parcial de les pràctiques per l’alumnat d’últim curs de l’àrea sanitària o sociocomunitària que hagi accedit a un contracte de treball sanitari en el context de crisi sanitària
🔸 Es podrà agrupar el mòdul de pràctiques amb el mòdul de projecte
🔸 Es poden substituir les pràctiques per activitats associades a l’entorn laboral
🔸 L’avaluació no requerirà de la figura del tutor d’empresa
🔸 La qualificació de les pràctiques només podrà ser apte o no apte, no es podrà utilitzar per fer la mitjana de l’expedient

🔎 Consulta el document: https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4575.pdf

El Govern central anuncia com haurà d’adaptar la selectivitat cada comunitat autònoma:

🔹 Modificació del temps en funció del format de la prova
🔹 Hi haurà un sol model d’examen amb preguntes a escollir
🔹 A cada prova s’haurà de procurar incloure com a mínim 1 pregunta de cada temari
🔹 Dates 1a convocatòria: entre el 22 de juny i el 10 de juliol
🔹 Data 2a convocatòria: 17 de setembre
🔹 Publicació de resultats: 17 de juliol (1a convocatòria) i 23 de setembre (segona convocatòria)

🔎 Consulta el document: https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4576.pdf

El Departament d’Educació publica instruccions per la 3a avaluació, que en cap cas podrà afectar negativament en l’informe de final de curs.

Educació infantil:
🔸 S’avaluarà en funció dels assoliments del 1r i 2n trimestre.
🔸 Les activitats del 3r trimestre serviran per complementar l’informe però no poden afectar negativament.

Educació primària:
🔸 Caldrà avaluar si s’han assolit les competències bàsiques de cada nivell.
🔸 En cas que algun/a alumne/a presenti dificultats, s’hauran de proposar mesures de reforç.

ESO:
🔸 L’alumnat que tingui assignatures suspeses o pendents del 1rT i/o 2nT té dret a recuperació.
🔸 En cas que un alumne de 4t d’ESO no hagi assolit tots els nivells competencials, podrà passar de curs però l’equip docent haurà de preveure eines i recursos per assolir-los en estudis posteriors.

BATXILLERAT:
🔸 Es farà avaluació telemàtica, però aquesta no podrà condicionar de manera negativa els informes avaluadors de l’alumnat.
🔸 En cas que un/a alumne/a tingui pendent o suspesa alguna assignatura del 1r i/o 2n trimestre, té dret a recuperació.
🔸 Al juny els equips docents hauran de reforçar intensivament la preparació de l’alumnat de 2n de batxillerat per la selectivitat.

🔎 Consulta el document: https://bit.ly/2VLCb1R

Unportal.cat

És una eina de suport a l’orientació adreçat als alumnes de 3r i 4t d’ESO, Batxillerat i Formació Professional, i a les seves famílies, de cara a fer la tria d’estudis universitaris i de cicles de grau mitjà (CFGM) i superior (CFGS).

Es tracta del web  www.unportal.cat, un recurs que concentra la informació disponible, permanentment actualitzada, sobre els prop de 800 títols universitaris i els més de 260 ensenyaments professionals (incloent els artístics i esportius) impartits a Catalunya.

El web ofereix una navegació fàcil i intuïtiva que possibilita aplicar diversos filtres en funció dels interessos dels usuaris, fer comparatives i consultar amb detall tota la informació associada a cada estudi a partir de diferents indicadors (plans d’estudis, notes de tall, preus, inserció laboral dels titulats de graus i cicles, abandonament dels estudis universitaris a primer curs…)

També podeu fer una cerca geogràfica d’estudis d’FP, obrint un mapa de Catalunya i fent una selecció aplicant els filtres de ciutat, família professional o cicle formatiu.

(Informació penjada a la web del centre des del 16 de març)

Resultats de la votació dels projectes de les entitats locals

Durant la 39a Fira de l’Avellana, els veïns i les veïnes de Riudoms van poder participar en l’elecció dels projectes presentats per les entitats locals que consideressin de més interès per al municipi. Els 8 projectes amb més vots se’ls concedirà una dotació econòmica extraordinària de 1000 €, per als 4 primers, i de 500 €, als 4 següents. 

Es va recollir un total de 489 enquestes, de les quals eren vàlides 415.

L’AMPA de l’Institut Joan Guinjoan ha quedat en quarta posició i rebrà la subvenció extraordinària de 500 €.