DOCUMENTACIÓ:

1.- Estatuts de  l’ AMPA,

    ESTATUTS AMPA

 

– – – – – – – – – – – – – 

 

2.- Documentació per a la inscripció a l’AMPA de l’Institut     CURS 2021-2022

 

Inscripció AMPA

 

– – – – – – – – – – – – – 

 

3.- Autorització per a l’ús d’imatges i Per afegir-vos al canal de difusió d’informació          de Whatsapp de l’AMPA

Full Autorització

 

– – – – – – – – – – – – – 

 

És necessari omplenar totes les dades dels fulls  d’Inscripció i Autorització    i  imprimir-ho a doble cara