DOCUMENTACIÓ

Renovació dels Estatuts de l’ AMPA,

   DOCUMENT PER SER REVISAT: 

 

ESTATUTS  AMPA 

 

– – – – – – – – – – – – – 

 

Documentació per l’inscripció a l’AMPA de l’Institut:

 

Inscripció AMPA

 

( És necessari emplenar totes les dades dels dos fulls  i  imprimir-ho a doble cara )

 

– – – – – – – – – – – – – 

 

Cicles de Xerrades Ampa:

 

Documentació Xerrada 18 d’abril de 2018